CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

19/05/2022 | 574 lượt xem

KHI NÀO NÊN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH?

19/05/2022 | 512 lượt xem

“Khi nào nên thực hiện Kiểm kê KNK?” có lẽ cũng chính là câu hỏi được quan tâm nhất của các Doanh nghiệp. ISOCERT xin giải đáp một số thông tin liên quan đến câ...

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 628 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 603 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

CÂU CHUYỆN VỀ NĂNG LƯỢNG

19/05/2022 | 553 lượt xem

Mọi hoạt động hàng ngày của con người đều dùng đến năng lượng. Để đun nấu, chúng ta dùng củi, than, khí đốt hoặc điện để nấu nướng. Để đi lại chúng ta dùng xăng...

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

10/12/2021 | 1058 lượt xem

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; các sản phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm II: Sản phẩm, hàng h...

Dịch vụ chứng nhận ISO 13485

10/12/2021 | 1168 lượt xem

Dịch vụ chứng nhận ISO 27001

10/12/2021 | 2612 lượt xem

Dịch vụ ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn môi trường