CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
KHI NÀO NÊN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH?

19/05/2022 | 335 lượt xem

“Khi nào nên thực hiện Kiểm kê KNK?” có lẽ cũng chính là câu hỏi được quan tâm nhất của các Doanh nghiệp. ISOCERT xin giải đáp một số thông tin liên quan đến câ...

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 404 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 400 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

CÂU CHUYỆN VỀ NĂNG LƯỢNG

19/05/2022 | 367 lượt xem

Mọi hoạt động hàng ngày của con người đều dùng đến năng lượng. Để đun nấu, chúng ta dùng củi, than, khí đốt hoặc điện để nấu nướng. Để đi lại chúng ta dùng xăng...

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

10/12/2021 | 665 lượt xem

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; các sản phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm II: Sản phẩm, hàng h...

Dịch vụ chứng nhận ISO 13485

10/12/2021 | 799 lượt xem

Dịch vụ chứng nhận ISO 27001

10/12/2021 | 1018 lượt xem

HƯỚNG DẪN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCCC TẠI DOANH NGHIỆP

10/12/2021 | 1046 lượt xem

Chứng nhận ISO 45001 về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa được ban hành ngày 12/3/2018.  Đây sẽ được coi tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới. Giúp hàng nghìn...

Dịch vụ ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn môi trường