CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/12/2021 | 2300 lượt xem

Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay không có hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS - Information Security Management System), nó chỉ được thực hiện như là một giải pháp cho các tình huống cụ thể. Chính vì vậy, vai trò và trách nhiệm bảo mật thông tin ngày càng lớn tại các tổ chức, doanh nghiệp. Được xuất bản bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), chứng nhận ISO 27001 khẳng định cho hệ thống quản lý an ninh thông tin trên nhiều khía cạnh đạt chuẩn theo đúng mô hình.

Khi một tổ chức đạt được chứng nhận ISO 27001 có nghĩa là hệ thống quản lý an ninh thông tin của họ đạt chuẩn theo đúng quy định. Với mỗi tổ chức thông tin là điều vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết đến sự tồn vong của chính tổ chức đó. Chỉ khi được bảo vệ và quản lý tốt thì thông tin hay dữ liệu mới phát huy được hết tác dụng của nó. 

ISO 27001 đưa ra những quy định, yêu cầu đối với hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm: mô hình thiết lập, áp dụng vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến hệ thống... và nó có thể áp dụng cho hầu hết các loại hình tổ chức không phân biệt ra quy mô hay bản chất như: tổ chức kinh doanh - thương mại, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận. 

Lợi ích của ISO 27001 mang lại cho các tổ chức chính là giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin, đặc biệt là lợi ích thực tế cho thấy được sự bền vững của việc áp dụng tiêu chuẩn vào hệ thống như sau:

 • Chứng minh sự đảm bảo độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

 • Hỗ trợ nhà quản lý trong việc thống nhất hoạt động một cách có trách nhiệm “quản lý an toàn thông tin”. Hơn thế nữa, trong ngữ cảnh quản lý gặp rủi ro thì ngay lập tức có thể hỗ trợ đào tạo lại cho chủ sở hữu hệ thống quản lý an toàn thông tin toàn diện.

 • Thúc đẩy việc chấp nhận toàn diện về thực hành an toàn thông tin hữu hiệu theo cách không chính tắc, cho phép các tổ chức cơ hội áp dụng và cải thiện các biện pháp kiểm soát liên quan phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ và duy trì chúng khi đối mặt với những thay đổi trong nội bộ và từ bên ngoài.

 • Cung cấp ngôn ngữ chung và nền tảng nhận thức về an toàn thông tin, tạo khả năng thuận lợi và sự tin cậy với các đối tác kinh doanh với hệ thống ISMS ISO 27001 phù hợp. Đặc biệt là khi họ yêu cầu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001 bởi một cơ quan uy tín tron nước và quốc tế công nhận.

 • Tăng sự tin tưởng với các bên liên quan: đối tác, liên kết, tổ chức nhà nước...

 • Đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của xã hội

 • Quản lý kinh tế hiệu quả hơn với các khoản đầu tư an toàn thông tin.

 • Ngoài ra còn nhiều những lợi ích khác mà ISO 27001 mang đến cho tổ chức.

Xây dựng - áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001

 • Khởi động dự án ISO 27001: thi hành dưới các hình thức từ cam kết của lãnh đạo các cấp, chọn và đào tạo thành viên của dự án

 • Thành lập ban ISO 27001: nhận dạng phạm vi và giới hạn của cơ cấu quản lý an ninh thông tin là cốt lõi cho dự án. Nghiên cứu để thiết lập yêu cầu của ISMS và sắp xếp các tài liệu an ninh trong tổ chức.

 • Đào tạo và nhận thức cơ bản về ISO 27001: nhân viên có thể giới thiệu các liên kết trong chuỗi an ninh, nghiên cứu làm cách nào để thiết lập chương trình nhận thức an ninh thông tin.

 • Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 27001:

  • Thực hiện đánh giá lần 1

  • Khắc phục sự không phù hợp

  • Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến, xem xét và tổng kết nhằm đưa ra các phương pháp áp dụng hệ thống hiệu quả.

  • Đánh giá nội bộ lần 2 xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống, xem lại hệ thống quản lý an toàn thông tin lần nữa trước khi đăng ký chứng nhận.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

Tags: