CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TUÂN THỦ BỘ TIÊU CHUẨN BSCI

08/08/2023 | 385 lượt xem

Mục đích của việc tuân thủ tiêu chuẩn BSCI là toàn bộ trách nhiệm của doanh nghiệp về những ảnh hưởng đến xã hội từ các quyết định và hoạt động kinh doanh của d...

TIÊU CHUẨN BSCI

07/08/2023 | 382 lượt xem

BSCI là tiêu chuẩn được sử dụng cho việc đánh giá Trách nhiệm xã hội của một tổ chức...

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

01/08/2023 | 242 lượt xem

Trách nhiệm xã hội hiện đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nhận thấy sự bức thiết này, ISOCert đã viết bài viết nà...