CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
NỘI DUNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 363 lượt xem

ISO 45001 phù hợp với các yêu cầu của ISO và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các yêu cầu này bao gồm cấu trúc bậc cao, nội dung yêu cầu chung và các thuật ngữ,...

YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 348 lượt xem

Áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và...

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001

10/08/2023 | 361 lượt xem

Để xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần triển khai 12 bước sau...

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 365 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 357 lượt xem

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động....

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

07/08/2023 | 477 lượt xem

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) có thể giúp một tổ chức quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc...

HƯỚNG DẪN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCCC TẠI DOANH NGHIỆP

10/12/2021 | 2026 lượt xem

Chứng nhận ISO 45001 về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa được ban hành ngày 12/3/2018.  Đây sẽ được coi tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới. Giúp hàng nghìn...

Đào tạo ISO 45001:2018

05/08/2021 | 1417 lượt xem

Khóa đào tạo trang bị cho các học viên rất nhiều kiến thức về lĩnh vực An toàn, Sức khỏe lao động trong thực tế từ các Giảng viên của chúng tôi.