CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
HƯỚNG DẪN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCCC TẠI DOANH NGHIỆP

10/12/2021 | 691 lượt xem

Chứng nhận ISO 45001 về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa được ban hành ngày 12/3/2018.  Đây sẽ được coi tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới. Giúp hàng nghìn...

Đào tạo ISO 45001:2018

05/08/2021 | 534 lượt xem

Khóa đào tạo trang bị cho các học viên rất nhiều kiến thức về lĩnh vực An toàn, Sức khỏe lao động trong thực tế từ các Giảng viên của chúng tôi.