CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 08/08/2023 | 447 lượt xem

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

I. ISO 45001 LÀ GÌ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành chính thức vào ngày 12-03-2018. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Cùng với đó là các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa thương tích, tử vong liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khỏe và an toàn.

ISO 45001 là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện lao động, giảm thiểu rủi ro, tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.

ISO 45001 cho phép một doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn như chăm sóc sức khỏe/ phúc lợi nhân viên. Nhưng vẫn phải lưu ý rằng một doanh nghiệp có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để giải quyết các vấn đề đó. ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 (các doanh nghiệp được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12/03/2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001). Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Dù cho tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, một tập đoàn toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn có mức độ rủi ro cao.

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&5 để đảm bảo hệ thống có hiệu lực và được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” thay đổi liên tục của tổ chức. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

I. ISO 45001 LÀ GÌ?

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018