CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
KHI NÀO DOANH NGHIỆP PHẢI BỐ TRÍ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

07/08/2023 | 448 lượt xem

Việc xem xét đánh giá có phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường hay không cần căn cứ vào...

DANH MỤC CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN PHẢI ĐĂNG KÝ HOẶC XIN PHÉP SỬ DỤNG

07/08/2023 | 445 lượt xem

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

TRỌN BỘ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

07/08/2023 | 415 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

LỘ TRÌNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ GIẢM TIÊU THỤ CÁC CHẤT HCFC

07/08/2023 | 413 lượt xem

 Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC được quy định theo nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

Luật Bảo vệ môi trường 2020

02/08/2023 | 312 lượt xem

Luật mới này có bổ sung quy định phân nhóm dự án đầu tư (từ nhóm I - IV) căn cứ theo tiêu chí về môi trường để làm căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trườn...

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KỂ TỪ NGÀY 25/08/2002

02/08/2023 | 241 lượt xem

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này chính thức có hiệu...

QUY ĐỊNH LUẬT MÔI TRƯỜNG VỀ ISO 14001

02/08/2023 | 475 lượt xem

Việc triển khai chứng nhận ISO 14001:2015 là một trong các yêu cầu rất quan trọng và bắt buộc đối với một số DN đặc thù. Để biết đó là những DN nào, hãy cũng tì...

Tư vấn giấy phép môi trường tại Hải Phòng

Tư vấn môi trường

Hướng dẫn luật môi trường