CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 365 lượt xem

Trọn bộ thủ tục cấp giấy phép môi trường và vận chuyển chất thải nguy hại

Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường (109 trang)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 11 quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

1. Cấp Giấy phép môi trường

2. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường

3. Cấp đổi Giấy phép môi trường

4. Cấp lại Giấy phép môi trường

5. Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường

6. Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng

7. Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm

8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

9. Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

10. Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

11. Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/