CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001, ISO 14001 VÀ ISO 45001

12/01/2024 | 166 lượt xem

Định kỳ hằng năm công ty Công ty TNHH Chứng nhận và Đào tạo ISOCert tổ chức Khoá đào tạo nhận thức tích hợp 03 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Khoá...

NHẬT KÝ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001

03/08/2023 | 428 lượt xem

Ngày 25 và 26 tháng 7 vừa rồi công ty TNHH Chứng nhận và đào tạo ISOCert được VCCI Thanh Hóa mời tổ chức Khóa đào tạo nâng cao nhận thức và đánh giá nội bộ theo...

KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 3/2023

26/07/2023 | 277 lượt xem

ISOCERT vừa tổ chức thành công khóa đào tạo Quản lý năng lượng với sự tham gia của: Vinfast, Vines, thép Việt Ý, Đỉnh Vàng, Hitron, Amtran, LS Metal Vina, Tohok...

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001:2015

20/05/2022 | 983 lượt xem

Khóa học này không chỉ giúp vận hành hệ thống phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, mà còn giúp các đánh giá viên đưa ra các cải tiến liên tục HTQL tại doanh nghiệp...

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

20/05/2022 | 1019 lượt xem

Khóa học Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015. Vui lòng liên hệ ISOCERT THEO Hotline 0772.311.17...

Đào tạo ISO Hải Phòng

Đào tạo nội bộ

Lớp học ISO Hải Phòng

Khóa học ISO tại Hải Phòng