CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
NỘI DUNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 394 lượt xem

ISO 45001 phù hợp với các yêu cầu của ISO và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các yêu cầu này bao gồm cấu trúc bậc cao, nội dung yêu cầu chung và các thuật ngữ,...

YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 374 lượt xem

Áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và...

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001

10/08/2023 | 407 lượt xem

Để xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần triển khai 12 bước sau...

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 401 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 403 lượt xem

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động....

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

07/08/2023 | 508 lượt xem

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) có thể giúp một tổ chức quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc...

DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ISO 3834 KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

07/08/2023 | 489 lượt xem

ISO 9001 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức bất kỳ nào...

DOANH NGHIỆP NÀO CẦN CÓ CHỨNG CHỈ ISO 14001 THEO YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT?

02/08/2023 | 290 lượt xem

Việc triển khai chứng nhận ISO 14001:2015 là một trong các yêu cầu rất quan trọng và bắt buộc đối với một số DN đặc thù. Để biết đó là những DN nào, hãy cũng tì...

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 589 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 573 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

Chứng nhận hệ thống ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận ISO tại Hải Phòng