CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 268 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 281 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

Dịch vụ chứng nhận ISO 13485

10/12/2021 | 568 lượt xem

Dịch vụ chứng nhận ISO 27001

10/12/2021 | 671 lượt xem

HƯỚNG DẪN CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCCC TẠI DOANH NGHIỆP

10/12/2021 | 691 lượt xem

Chứng nhận ISO 45001 về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa được ban hành ngày 12/3/2018.  Đây sẽ được coi tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới. Giúp hàng nghìn...

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000

10/12/2021 | 730 lượt xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

10/12/2021 | 455 lượt xem

Chứng nhận ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp gi...

CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 9001

10/12/2021 | 731 lượt xem

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 th...

Đào tạo ISO 45001:2018

05/08/2021 | 534 lượt xem

Khóa đào tạo trang bị cho các học viên rất nhiều kiến thức về lĩnh vực An toàn, Sức khỏe lao động trong thực tế từ các Giảng viên của chúng tôi.

Đào tạo ISO 14001:2015

05/08/2021 | 470 lượt xem

Khóa học này được thiết kế chia làm 2 phần, tích hợp giữa khóa đào tạo nhận thức chung và khóa đào tạo kỹ năng đánh giá. Giúp các học viên hiểu rõ về Hệ thống q...

Chứng nhận hệ thống ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận ISO tại Hải Phòng