CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 19/05/2022 | 562 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

Câu trả lời tại điều 42, luật Bảo vệ môi trường 2020: Thời điểm cấp giấy phép môi trường, cụ thể: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT 2020 ĐÃ ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 THÁNG kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

NẾU DOANH NGHIỆP CÓ 1 TRONG CÁC giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thì được TIẾP TỤC SỬ DỤNG NHƯ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG đến HẾT THỜI HẠN HOẶC THỜI HẠN 05 NĂM kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp 1 trong các giấy phép trên không xác định thời hạn.

Ngoài ra, giấy phép môi trường được thực hiện trong các trường hợp sau:

• Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi VHTN công trình xử lý chất thải

• Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

• Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang VHTN công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục VHTN để được cấp GPMT sau khi kết thúc VHTN công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết thời hạn VHTN. Chủ dự án đầu tư không phải VHTN lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc VHTN phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này

• Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực

ISOCert tổng hợp Luật Bảo vệ môi trường 2020

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/