CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
CHỨNG NHẬN EN 1090-1 VÀ EN 1090-2

07/08/2023 | 502 lượt xem

EN 1090 là một bộ tiêu chuẩn được áp dụng cho kết cấu thép và nhôm. Bộ tiêu chuẩn này bao gồm nhiều phần, trong đó EN 1090-1, EN 1090-2 là hai phần quan trọng n...

YÊU CẦU ISO 3834 VÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

07/08/2023 | 454 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 3834 đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giá...

TIÊU CHUẨN EN 1090

07/08/2023 | 480 lượt xem

Các thành phần kết cấu thép và nhôm được gửi đến các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu phải tuân thủ tiêu chuẩn EN 1090 và mang dấu CE...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 3834

31/07/2023 | 254 lượt xem

Nhằm giúp cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo được đảm bảo an toàn, tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành bộ tiêu chuẩn dành riêng cho việc quản lý ch...

ISO 3834 VÀ EN 1090 CHO KẾT CẤU THÉP VÀO CHÂU ÂU

31/07/2023 | 383 lượt xem

ISO 3834 là bộ tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn, quy định những yêu cầu cho một Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng đối với những doanh nghiệp sản...

CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN

22/11/2022 | 6 lượt xem

Công ty TNHH Chứng nhận và Đào tạo ISOCert cung cấp gói dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn ISO 17020 ISO 17025 nhanh chóng uy tín. Liên hệ 077 231 1175

Tư vấn tiêu chuẩn EN 1090, ISO 3834

Tư vấn tiêu chuẩn ISO 17020 ISO 17025

Tư vấn tiêu chuẩn JH143