CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 478 lượt xem

YÊU CẦU ISO 3834 VÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

I. YÊU CẦU ISO 3834

Tiêu chuẩn ISO 3834 đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giám sát hàn,...)

Bộ tiêu chuẩn ISO 3834 - Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại ban hành năm 2021 gồm có các Tiêu chuẩn sau:

  • ISO 3834-1 Lựa chọn mức chất lượng thích hợp
  • ISO 3834-2 Yêu cầu chất lượng toàn diện
  • ISO 3834-3 Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn
  • ISO 3834-4 Yêu cầu chất lượng cơ bản
  • ISO 3834-5 Các tài liệu cần thiết phải tuân theo để phù hợp với các yêu cầu chất lượng của ISO 3834-2, ISO 3834-3 và ISO 3834-4.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CẦN TUÂN THỦ TRONG ISO 3834

Để đáp ứng yêu cầu ISO 3834-2 - Yêu cầu cao nhất về chất lượng đối với hàn nóng chảy vật liệu kim loại, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều khoản trong ISO 3834-2 như sau:

1. Phạm vi

2. Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Hướng dẫn sử dụng tài liệu

5. Xem xét yêu cầu có liên quan đến sản phẩm và xem xét yêu cầu kỹ thuật

6. Thầu phụ

7. Nhân sự hàn

8. Nhân viên kiểm tra và thử nghiệm

9. Thiết bị

10. Hàn và các hoạt động liên quan

11. Vật liệu hàn

12. Lưu kho vật liệu cơ bản

13. Xử lý nhiệt sau hàn

14. Kiểm tra và thử nghiệm

15. Sự không phù hợp và hành động khắc phục

16. Hiệu chuẩn và kiểm tra xác nhận các thiết bị đo lường, kiểm tra và thử nghiệm

17. Nhận biết và xác định nguồn gốc

18. Hồ sơ chất lượng

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 3834 cho khách hàng của mình với cơ sở hạ tầng công nghệ mạnh mẽ và đội ngũ chuyên gia được đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

YÊU CẦU ISO 3834 VÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

I. YÊU CẦU ISO 3834

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CẦN TUÂN THỦ TRONG ISO 3834