CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 267 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 281 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

10/12/2021 | 455 lượt xem

Chứng nhận ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp gi...

Đào tạo ISO 14001:2015

05/08/2021 | 470 lượt xem

Khóa học này được thiết kế chia làm 2 phần, tích hợp giữa khóa đào tạo nhận thức chung và khóa đào tạo kỹ năng đánh giá. Giúp các học viên hiểu rõ về Hệ thống q...