CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
DOANH NGHIỆP NÀO CẦN CÓ CHỨNG CHỈ ISO 14001 THEO YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT?

02/08/2023 | 290 lượt xem

Việc triển khai chứng nhận ISO 14001:2015 là một trong các yêu cầu rất quan trọng và bắt buộc đối với một số DN đặc thù. Để biết đó là những DN nào, hãy cũng tì...

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

19/05/2022 | 589 lượt xem

Các doanh nghiệp đang băn khoăn LIỆU ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHƯA?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

19/05/2022 | 573 lượt xem

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ 45 TRIỆU ĐỒNG/ GIẤY PHÉP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

10/12/2021 | 1791 lượt xem

Chứng nhận ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp gi...

Đào tạo ISO 14001:2015

05/08/2021 | 1611 lượt xem

Khóa học này được thiết kế chia làm 2 phần, tích hợp giữa khóa đào tạo nhận thức chung và khóa đào tạo kỹ năng đánh giá. Giúp các học viên hiểu rõ về Hệ thống q...