CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
BÀN VỀ GIẢI PHÁP CHO CÂU CHUYỆN "LÀM THEO/ CÓ CHỨNG CHỈ ISO"

24/11/2022 | 227 lượt xem

Công ty TNHH Chứng nhận và đào tạo ISOCert cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 17020, ISO 17025. Trước hết em xin cảm ơn Anh Phattriennangluccanhtranh Cbi với câu hỏi k...

CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN

24/11/2022 | 175 lượt xem

Công ty TNHH Chứng nhận và đào tạo ISOCert cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024 và ISO 17025. Trong nhóm ISO Việt Nam đang có vài bài viết rấ...

TRẢI NGHIỆM NGHỀ ISO - CHO VÀ NHẬN

24/11/2022 | 133 lượt xem

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam thực sự bùng nổ và đang chuyển mình, ISOCert chuyên về chứng nhận và đào tạo được sản sinh dựa trên thế mạnh là chuyên môn b...

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO CÓ RẺ?

24/11/2022 | 165 lượt xem

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO CÓ RẺ? Hôm nay có một bạn đăng một chứng nhận ISO 9001:2015 lên và hỏi các thành viên của nhóm ISO Việt Nam giá chứng nhận bao nhiêu tiền. ...