CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ISO 3834 KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

07/08/2023 | 463 lượt xem

ISO 9001 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức bất kỳ nào...

CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 9001

10/12/2021 | 2042 lượt xem

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 th...

Đào tạo ISO 9001: 2015

05/08/2021 | 1570 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành đưa ra các yêu cầu đối cho Hệ thống quản lý chất lư...