CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 432 lượt xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

I. KHÁI NIỆM VỀ ISO 45001

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) có thể giúp một tổ chức quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc cho người lao động và những người khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Các tổ chức mong muốn thực hiện một hệ thống quản lý lần đầu, hoặc mong muốn cải thiện kết quả hoạt động OH&S nói chung, có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Các tổ chức mong muốn tuyên bố phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001 cần tham chiếu trực tiếp đến ISO 45001 khi sử dụng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để giúp các tổ chức thực hiện thành công một hệ thống quản lý OH&S dựa trên ISO 45001, theo cách tương xứng với các rủi ro cụ thể về an toàn sức khỏe của tổ chức.

Ví dụ: các tổ chức ít phức tạp và/hoặc có các hoạt động ít nguy hại hơn thường có ý tưởng tốt về các rủi ro ở nơi làm việc chính của họ dù có hay không có hệ thống quản lý. ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ quản lý rủi ro OH&S theo một cách có cấu trúc hơn và để nhận biết mọi sai lệch cần giải quyết.

ISO 45001, giống các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, dựa trên chu trình Plan – Do –Check – Act (PDCA) và sử dụng lối tư duy dựa trên rủi ro như là một phương pháp để nhận diện rủi ro và cơ hội trong tất cả các phần của quy trình để cải tiến kết quả hoạt động và giảm thiểu các đầu ra tiêu cực. Hệ thống này cần được tuân theo để phản ảnh các mối nguy đã được nhận diện và mối quan hệ của các rủi ro OH&S của chúng, mà không làm tăng thêm mức độ phức tạp hoặc chi phí không cần thiết. Tương tự, hướng dẫn này khuyến nghị các tổ chức chỉ tạo lập hoặc lưu trữ thông tin được lập thành văn bản nếu nó cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu lực hệ thống quản lý OH&S, hoặc được yêu cầu bởi luật định. Khi xem xét chuỗi cung ứng, các tổ chức cần chú ý rằng các tổ chức nhỏ hoặc ít phức tạp có thể có mức độ thông tin được lập thành văn bản ít hơn và vẫn đáp ứng các yêu cầu liên quan.

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Theo tính toán năm 2017 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có tới 2.78 triệu vụ tai nạn chết người xảy ra trong công việc hàng năm. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, gần 7.700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 374 triệu người thương tích và bệnh tật dù không bị tử vong, nhiều trường hợp dẫn đến nghỉ việc kéo dài. Điều này làm cho bức tranh về nơi làm việc hiện đại rõ nét hơn – nơi mà người lao động có thể chịu hậu quả nghiêm trọng mà không chỉ đơn giản là đến “làm công việc của họ”.ISO 45001 được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Nó cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác có ảnh hưởng bằng hướng dẫn có hiệu lực và có thể sử dụng để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới. Để bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ngày càng mở rộng và trở lên quan trọng đối với mọi công ty/ doanh nghiệp.


 

Trước đó, cơ sở hình thành một hệ thống quản lý sức khỏe- an toàn nghề nghiệp là tiêu chuẩn OHSAS 18001 của Anh và các nguyên tắc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18002. Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe - an toàn nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được phát triển bởi nhóm công tác ISO/PC 283 từ năm 2013. Bản sơ thảo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001 được đưa ra vào tháng 02 năm 2016 nhưng đã không được thông qua. Lần bỏ phiếu kín đối với phiên bản bản thảo thứ hai của Tiêu chuẩn ISO 45001 sau đó đã nhận được đa số 34 phiếu thuận theo quy định. Việc công bố tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sức khỏe – an toàn nghề nghiệp đã được đảm bảo. Tiêu chuẩn đã được chính thức công bố vào ngày 12 tháng 03 năm 2018.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

I. KHÁI NIỆM VỀ ISO 45001

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018