CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/08/2023 | 407 lượt xem

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001

Việc triển khai và xây dựng đạt chuẩn ISO 45001:2018 thông qua 12 bước sau:

1) Nhận sự hỗ trợ từ quản lý

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ quản lý khi xây dựng kế hoạch triển khai và chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp của bạn.

2) Sự hiểu biết về các yêu cầu pháp lý

Một số câu hỏi chính đặt ra đối với bước 2 này đó là: Bạn có đang nắm rõ luật An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp đối với ngành nghề của mình không? Bạn đã nhìn vào cấp độ nào (khu vực, quốc gia hay quốc tế)?

Mục 6.1.3 của ISO 45001 nêu ra các yêu cầu để biết và duy trì sự tuân thủ của bạn để việc triển khai của bạn thành công.

3) Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S

Hệ thống quản lý OH & S của bạn có áp dụng cho toàn bộ công ty của bạn hay chỉ một địa điểm (nhà máy, chi nhánh,.) trong rất nhiều địa điểm khác của công ty? Điều này là rất quan trọng để xây dựng Chính sách OH & S, các mục tiêu và kế hoạch hướng dẫn hệ thống quản lý OH & S của bạn.

4) Xác định các quy trình và thủ tục

Những quy trình và thủ tục nào cần được xác định để kiểm soát các mối nguy OH & S trong công ty của bạn? Làm thế nào để bạn xác định được tất cả các mối nguy hiểm và các rủi ro liên quan đến chúng, để bạn có thể đảm bảo các biện pháp kiểm soát thích hợp sẽ được áp dụng?

Thực hiện bước 4 sẽ giúp bạn kiểm soát các hoạt động và chuẩn bị thủ tục lường trước trường hợp khẩn cấp. Để làm được điều đo, bạn cần viết ra những thứ có thể được kiểm soát thông qua đào tạo và nhận thức thích hợp. Hãy xem cuốn sách hướng dẫn; kiểm tra checklist Hệ thống bắt buộc theo yêu cầu của ISO 45001:2018.

5) Thực hiện các quy trình và quy trình OH&S

Bạn cần làm gì để đưa vào tất cả các quá trình và quy trình từ Bước 4? Bạn cần phân cấp kiểm soát thủ tục nào? Bạn có cần làm việc chặt chẽ với một số cá nhân trong tổ chức của bạn để đạt được thành công? Làm thế nào bạn sẽ đưa ra các trách nhiệm bố sung mà một số nhân viên cần có. Đây là những câu hỏi quan trọng cần trả lời trong bước 5 này.

6) Huấn luyện/đào tạo nhân viên của bạn và cho họ biết

Làm thế nào để nhân viên của bạn nhận thức được ISO 45001 là gì và tại sao lại cần triển khai nó? Bạn sẽ có các buổi đào tạo trong cuộc họp với các bộ phận, hoặc thuê các bên đào tạo cho nhân viên chứ? Đối tượng nào cần được đào tạo về sự thay đổi mà bạn đã thực hiện trong các quy trình? Điều quan trọng là làm thế nào để mọi người biết rằng họ phù hợp với cấu trúc hệ thống Quản lý OH & S.

7) Chọn tổ chức chứng nhận ISO 45001: 2018

Chọn một tổ chức chứng nhận phù hợp với công ty của bạn để có được lợi ích cao nhất là điều vô cùng quan trọng, vậy bạn sẽ làm điều này như thế nào? Các đánh giá viên có biết về ngành của bạn, các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến ngành nghề này không? Những doanh nghiệp khác có công ty chứng nhận và mức độ hài lòng của họ là gì? Làm thế nào để tổ chức chứng nhận nghĩ rằng họ sẽ cung cấp một lợi ích cho bạn? Đây là tất cả những câu hỏi mà bạn nên hỏi các tổ chức chứng nhận tiềm năng nếu bạn muốn chọn đúng tổ chức chứng nhận cho mình.

8) Sử dụng hệ thống quản lý OH & S và lưu giữ hồ sơ

Khi bạn tiến hành, hồ sơ OH & S cho bạn biết gì về quy trình của bạn? Chúng có hoạt động tốt không, hay bạn cần sửa đổi bất cứ điều gì thông qua quy trình hành động khắc phục của mình? Nhân viên của bạn có hiểu những gì họ cần làm, như được ghi trong hồ sơ, hoặc có cần đào tạo thêm trong một số lĩnh vực không? Bạn có thấy các khu vực để cải thiện quy trình của mình không và nếu có làm thể nào bạn có thể đạt được lợi ích từ việc này? Tìm hiểu từ tổ chức chứng nhận của bạn bao lâu để họ có thời gian chuẩn bị trước khi xem xét hệ thống quản lý đủ chắc chắn để đánh giá chứng nhận.

9) Đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ là công cụ bạn sử dụng để kiểm tra từng quy trình của mình, vậy nó đang nói gì với bạn? Hồ sơ của bạn có đủ để hiển thị quá trình đang hoạt động không? Có bất kỳ vấn đề mà bạn cần làm hành động khắc phục không? Có lĩnh vực nào cần đánh giá thường xuyên hơn?

10) Thực hiện xem xét lãnh đạo

Hệ thống quản lý OH & S của bạn có hoạt động đúng và hiệu quả như trong kế hoạch lãnh đạo không? Những cải tiến đang được thực hiện và các nguồn lực có được cung cấp đầy đủ hay không? Bạn sẽ chỉ biết điều này bằng cách xem xét quản lý, đầu ra của hệ thống quản lý của bạn.

11) Hành động khắc phục

Có vấn đề nào trong hệ thống quản lý OH & S mà bạn còn phải khắc phục không? Bạn có tìm thấy những điều này trong các phép đo quy trình, kiểm toán nội bộ hay đánh giá quản lý không? Bạn đã điều tra sự cố OH & S trong hệ thống hành động khắc phục của mình chưa? Sử dụng quy trình hành động khắc phục để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giải quyết nguyên nhân này bằng hành động khắc phục.

12) Đánh giá chứng nhận

Khi bạn đã sẵn sàng, tổ chức chứng nhận sẽ đến để khảo sát các kế hoạch, quy trình hệ thống quản lý OH & S của bạn, làm các thủ tục đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001:2018 hoặc dịch vụ chứng nhận ISO 45001, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001