CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001

10/08/2023 | 461 lượt xem

Để xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần triển khai 12 bước sau...

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 444 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S