CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/08/2023 | 425 lượt xem

NỘI DUNG ISO 45001:2018

I. NỘI DUNG

ISO 45001 phù hợp với các yêu cầu của ISO và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các yêu cầu này bao gồm cấu trúc bậc cao, nội dung yêu cầu chung và các thuật ngữ, được thiết kế để mang lại lợi ích cho người dùng thực hiện nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm xã hội, môi trường, an ninh, hoặc quản lý tài chính. Mặc dù các thành phần của nó có thể được liên kết hay tích hợp với những hệ thống quản lý khác.

Hệ thống này bao gồm những yêu cầu mà tổ chức có thể sử dụng để thực hiện hệ thống quản lý OH&S và để đánh giá sự phù hợp. Tổ chức muốn chứng minh sự phù hợp với hệ thống này có thể làm như sau:

- Tự quyết định thực hiện và tự công bố

- Tìm kiếm xác nhận sự phù hợp của các bên có quan tâm đến tổ chức, chẳng hạn như khách hàng, hoặc

- Tìm kiếm sự xác nhận đối với việc tự tuyên bố của mình bởi tổ chức bên ngoài, hoặc

- Tìm kiếm việc chứng nhận /đăng ký hệ thống quản lý OH&S của tổ chức bên ngoài.

Các điều khoản 1 đến 3 của hệ thống này thiết lập phạm vi, các hệ thống tham khảo và các định nghĩa áp dụng cho việc sử dụng hệ thống này, trong khi các điều điều khoản 4-10 bao gồm các yêu cầu được sử dụng để đánh giá sự phù hợp với hệ thống này.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) với hướng dẫn sử dụng cho phép tổ chức cung cấp các nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách phòng chống tổn thương và bệnh tật liên quan đến công việc và chủ động cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S

Điều khoản từ 1-3 liên quan đến phạm vi, hệ thống viện dẫn rồi giới thiệu ko phải điều khoản bắt buộc còn từ điều khoản 4 đến 10 là bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện để chứng minh hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với hệ thống iso 45001:

  • Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức.
  • Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người.
  • Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S
  • Điều khoản 7: Hỗ trợ.
  • Điều khoản 8: Hoạt động.
  • Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất
  • Điều khoản 10: Cải tiến

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001:2018 hoặc dịch vụ chứng nhận ISO 45001, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

ISO 45001:2018

I. NỘI DUNG

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN ISO 45001:2018