CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 20/05/2022 | 1020 lượt xem

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

Khóa học Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 là tư duy dựa trên rủi ro để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn, quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả. Do đó, việc đánh giá viên nội bộ hệ thống ISO 9001 được xem như là thước đo tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn nhằm cải tiến chất lượng thật sự, nâng cao năng lực cạnh tranh.

1. Mục tiêu khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015

- Thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

- Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá.

- Tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.

2. Đối tượng khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015

Khóa học đánh giá viên nội bộ dành cho mọi đối tượng trong các ngành nghề mong muốn trở thành đánh giá viên nội bộ.

Những nhân viên tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng.

3. Nội dung khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015

PHẦN 1: TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

- Tìm hiểu sâu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng.

- Các loại hình đánh giá quy định trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Vai trò và ý nghĩa của Chuyên viê đánh giá nội bộ - Internal Auditor trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức của một Đánh giá viênnôi bộ.

- Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.

PHẦN 2: LẬP CHƯƠNG TRÌNH VÀ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ

- Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Xây dựng nội dung và Checklist đánh giá cho từng bộ phận.

- Kỹ thuật Kiểm tra văn bản, phỏng vấn trực tiếp và quan sát hiện trường.Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ.

PHẦN 3: XÂY DỰNG BÁO CÁO VÀ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

- Phân loại kết quả đánh giá: sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và khuyến nghị.

- Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Khóa học Đánh giá viên nội bộ chú trọng việc theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.

- Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá, phản hồi từ các nhóm còn lại. Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm

4. Chứng chỉ khóa học đánh giá viên nội bộ

Sau khi kết thúc khóa học Đánh giá viên nội bộ, học viên sẽ được nhận chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 do Công ty TNHH Chứng nhận và Đào tạo ISOCert cấp có giá trị toàn quốc, chứng nhận đủ năng lực làm việc.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

 

 

1. Mục tiêu khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015

2. Đối tượng khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015

3. Nội dung khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 9001:2015