CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 480 lượt xem

Khi nào doanh nghiệp phải bố trí nhân sự phụ trách bảo vệ môi trường?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả các công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường.

Do đó, việc xem xét đánh giá có phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường hay không cần căn cứ vào mức lưu lượng xả nước thải tính trên công suất thiết kế, không phải công suất thực tế.

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 111 và Khoản 2 Điều 112 của Luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường không quy định cụ thể chuyên môn khác phù hợp là chuyên môn nào; không quy định một người lao động không được kiêm nhiệm phụ trách về bảo vệ môi trường tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trong hệ thống. Do vậy, công ty có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để có cách thức thực hiện cho phù hợp.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

DOANH NGHIỆP PHẢI BỐ TRÍ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG