CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
KHI NÀO DOANH NGHIỆP PHẢI BỐ TRÍ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

07/08/2023 | 398 lượt xem

Việc xem xét đánh giá có phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường hay không cần căn cứ vào...

Luật Bảo vệ môi trường 2020

02/08/2023 | 251 lượt xem

Luật mới này có bổ sung quy định phân nhóm dự án đầu tư (từ nhóm I - IV) căn cứ theo tiêu chí về môi trường để làm căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trườn...

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KỂ TỪ NGÀY 25/08/2002

02/08/2023 | 190 lượt xem

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này chính thức có hiệu...