CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 02/08/2023 | 242 lượt xem

Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (181 trang)

Nghị định thay mới Nghị định số 155/2016/NĐ-CP  ngày 18/11/2016 và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021. Nghị định này quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm các vi phạm về:

a) Đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường;

b) Gây ô nhiễm môi trường;

c) Quản lý chất thải;

d) Bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cụm công nghiệp;

đ) Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản;

e) Bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;

g) Phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố chất thải; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn;

h) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

i) Quan trắc môi trường; quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Thời hiệu xử phạt hành chính đối với các vi phạm nêu trên là 02 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

XỬ PHẠT VI PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG