CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KỂ TỪ NGÀY 25/08/2002

02/08/2023 | 266 lượt xem

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này chính thức có hiệu...