CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 396 lượt xem

Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu (69 trang)

Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP về các nội dung: đánh giá tác động và tổn thất do biến đổi khí hậu; quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành các Danh mục bao gồm:

- Danh mục các chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ theo điểm d khoản 5 Điều 22 Nghị định 06/2022/NĐ-CP (phụ lục III.1);

- Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.2);

- Danh mục các chất gây hiệu ứng khí nhà kính được kiểm soát theo điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.3);

- Danh mục các sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát theo điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.4).

Đối với các chất được kiểm soát nêu trên, sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý như buộc đăng ký sử dụng; cấp giấy phép nhập khẩu; cấp hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu. Chi tiết xem tại Phụ lục III Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

DANH MỤC CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN PHẢI ĐĂNG KÝ HOẶC XIN PHÉP SỬ DỤNG