CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 414 lượt xem

 Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (88 trang)

Các cơ sở phải kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này bao gồm:

- Cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 trở lên;

- Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

- Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Giai đoạn trước năm 2026, các cơ sở này được tự thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy nhiên, giai đoạn từ 2026 - 2030, phải thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ TNMT phân bổ (khoản 4 Điều 7).

Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu cho giai đoạn đến năm 2030 tương ứng với các lĩnh vực được công bố chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này.

Về lộ trình giảm lượng tiêu thụ các chất chất làm suy giảm tầng ô-dôn (HCFC) và chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC), xem chi tiết tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định. Đáng chú ý, các chất HCFC sẽ bị cấm nhập khẩu hoàn toàn kể từ 1/1/2040.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/