CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
LỘ TRÌNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ GIẢM TIÊU THỤ CÁC CHẤT HCFC

07/08/2023 | 443 lượt xem

 Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC được quy định theo nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022