CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/12/2021 | 2026 lượt xem

Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy như sau:

1. Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn (hướng dẫn tại điều 5 thông tư 149/2020/TT-BCA)

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC (hình thức tổ chức, số lượt người tham gia…)

3. Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở (giấy chứng nhận huấn luyện)

4. Quyết định thành lập đội PCCC (tổng số đội viên, ban hành quy chế quản lý và duy trì hoạt động của đội, kinh phí hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó tại khoản 3 điều 34 NĐ 136/2020/NĐ-CP)

5. Nghiệm thu hệ thống PCCC (biên bản nghiệm thu PCCC, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy )

6. Thẩm duyệt hệ thống PCCC (giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, công văn chứng nhận thẩm duyệt - văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có))

Chú ý: vị trí các nguồn cháy tại hiện trường đúng với bản vẽ thẩm duyệt

7. Thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các hạng mục, công trình thuộc diện phải tham gia (nếu có)

8. Đảo bảo an toàn PCCC tại cơ sở theo các điều kiện sau: An toàn điện, chống tĩnh điện, chống sét, thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan (kết quả đo điện trở chống sét, điện trở tiếp địa nối đất…)

9. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC nội bộ

10. Danh mục trang thiết bị, phương tiện PCCC tại cơ sở theo quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an (danh sách thiết bị, hợp đồng mua bán)

11. Bảo dưỡng/ kiểm định đối với các phương tiện, thiết bị PCCC (hợp đồng kiểm định/ bảo dưỡng đinh kỳ, giấy kiểm định của thiết bị, phương tiện PCCC)

12. Đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, ngăn cháy, thoát nạn theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan

13. Lập, phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy

14. Lập, phê duyệt phương án cứu nạn cứu hộ

15. Thực tập chữa cháy, CNCH dựa theo phương án chữa cháy/ CNCH đã được phê duyệt, ít nhất 1 lần/ năm (biên bản họp rút kinh nghiệm với công an)

16. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC

17. Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác tại cơ sở.

18. Báo cáo công tác PCCC định kỳ 06 tháng/ lần gửi cơ quản lý nhà nước về PCCC.

19. Lắp đặt hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 5 nghị định số 136/2020/NĐ-CP

20. Tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra (nếu đã xảy cháy)

21. Khuyến nghị, hành động thực hiện sau thanh tra, kiểm tra (biên bản kiểm tra PCCC định kỳ của công an)

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/