CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/08/2023 | 425 lượt xem

TIÊU CHUẨN BSCI

I. ĐỊNH NGHĨA “BSCI”

BSCI viết tắt từ cụm từ “Business Social Compliance Initiative” là tên của tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội do Hiệp hội Ngoại Thương (FTA) nay là Hiệp hội kinh doanh toàn cầu về thương mại bền vững (Amfori) ban hành vào năm 2003. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá phù hợp với Trách nhiệm xã hội của một tổ chức.

II. TIÊU CHUẨN BSCI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Hiện nay, trên trang chủ của tổ chức Amfori (amfori.org), tiêu chuẩn BSCI 2.0 được cập nhật năm 2018 đề cập đến bản nâng cấp mới nhất cho hệ thống BSCI, trong đó kết hợp các hướng dẫn quốc tế mới nhất về kinh doanh và nhân quyền của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO -International Labor Organization), Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN – United Nation) và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD Organization for Economic Cooperation and Development)

III. 8 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA AMFORI BSCI

IV. 13 NGUYÊN TẮC TRONG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI

P1: Hệ Thống quản lý xã hội và tác động phân tầng.

P2: Sự tham gia và bảo vệ người lao động

P3: Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể.

P4: Không phân biệt đối xử

P5: Trả thù lao công bằng

P6: Giờ giấc làm việc đáp ứng với yêu cầu.

P7: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

P8: Không sử dụng lao động trẻ em

P9: Bảo vệ đặc biệt với lao động trẻ.

P10: Không sử dụng lao động bấp bênh

P11: Không sử dụng lao động phụ thuộc.

P12: Bảo vệ môi trường

P13: Đạo đức kinh doanh

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

TIÊU CHUẨN BSCI

I. ĐỊNH NGHĨA “BSCI”

II. TIÊU CHUẨN BSCI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

III. 8 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA AMFORI BSCI

IV. 13 NGUYÊN TẮC TRONG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI