CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 08/08/2023 | 350 lượt xem

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TUÂN THỦ BỘ TIÊU CHUẨN BSCI

I. MỤC ĐÍCH

Mục đích của việc tuân thủ tiêu chuẩn BSCI là toàn bộ trách nhiệm của doanh nghiệp về những ảnh hưởng đến xã hội từ các quyết định và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

BSCI được thực hiện trên cơ sở phải tôn trọng pháp luật và cam kết với các bên có lợi ích liên quan, có khả năng gắn kết hoạt động kinh doanh với việc giải quyết các vấn đề xã hội, đạo đức, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và đáp ứng các mối quan tâm của khách hàng, nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích của các chủ sở hữu doanh nghiệp, bên có liên quan và toàn xã hội, xác định rõ, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực có thể từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

II. THỨ HẠNG ĐÁNH GIÁ BSCI

Loại A: Xuất Sắc (Hiệu lực 2 năm)

Mức độ hoàn thành (86-100%)

Tối thiểu 7 nội dung thực hiện đạt cấp độ A

Không có nội dung nào đạt cấp độ C,D,E

Không cần phải thực hiện đánh giá theo dõi

Loại B: Đạt (hiệu lực 2 năm)

Mức độ hoàn thành đạt 71-85%

Nội dung thực hiện ở cấp độ C tối đa là3

Không có nội dung nào ở cấp độ D, E

Không phải thực hiện đánh giá theo dõi

Loại C: Có thể chấp nhận (Hiệu lực 1 năm)

Mức độ hoàn thành 51-70%

Nội dung thực hiện ở cấp độ D tối đa là 2

Không có nội dung nào ở cấp độ E

Phải triển khai kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày, sau khi hoàn tất đánh giá chính thức

Cần phải tiến hành cuộc đánh giá theo dõi trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ

Loại D: Không đủ để chấp nhận (Hiệu lực 1 năm)

Mức độ hoàn thành 30-50%

Nội dung thực hiện ở cấp độ E tối đa là 6

Phải triển khai kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất đánh giá chính thức,

Cần phải tiến hành cuộc đánh giá theo dõi trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ

Loại E: Không thể chấp nhận (Hiệu lực1 năm)

•Tương đương với mức độ hoàn thành từ 0-29%

•Nội dung thực hiện ở cấp độ E tối đa là 7

•Phải triển khai kế hoạch sửa đổi, khắc phục những điểm chưa tuân thủ trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất đánh giá chính thức,

•Cần phải tiến hành cuộc đánh giá theo dõi trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần nhất để xác nhận lại sự tuân thủ.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TUÂN THỦ BỘ TIÊU CHUẨN BSCI

I. MỤC ĐÍCH

II. THỨ HẠNG ĐÁNH GIÁ BSCI