CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
TIÊU CHUẨN EN 1090

07/08/2023 | 568 lượt xem

Các thành phần kết cấu thép và nhôm được gửi đến các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu phải tuân thủ tiêu chuẩn EN 1090 và mang dấu CE...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

07/08/2023 | 542 lượt xem

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) có thể giúp một tổ chức quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc...

DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ISO 3834 KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

07/08/2023 | 514 lượt xem

ISO 9001 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức bất kỳ nào...

KHI NÀO DOANH NGHIỆP PHẢI BỐ TRÍ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

07/08/2023 | 479 lượt xem

Việc xem xét đánh giá có phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường hay không cần căn cứ vào...

DANH MỤC CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN PHẢI ĐĂNG KÝ HOẶC XIN PHÉP SỬ DỤNG

07/08/2023 | 472 lượt xem

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

TRỌN BỘ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

07/08/2023 | 444 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

LỘ TRÌNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ GIẢM TIÊU THỤ CÁC CHẤT HCFC

07/08/2023 | 443 lượt xem

 Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC được quy định theo nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

NHẬT KÝ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001

03/08/2023 | 453 lượt xem

Ngày 25 và 26 tháng 7 vừa rồi công ty TNHH Chứng nhận và đào tạo ISOCert được VCCI Thanh Hóa mời tổ chức Khóa đào tạo nâng cao nhận thức và đánh giá nội bộ theo...

Luật Bảo vệ môi trường 2020

02/08/2023 | 344 lượt xem

Luật mới này có bổ sung quy định phân nhóm dự án đầu tư (từ nhóm I - IV) căn cứ theo tiêu chí về môi trường để làm căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trườn...

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KỂ TỪ NGÀY 25/08/2002

02/08/2023 | 266 lượt xem

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này chính thức có hiệu...

Dịch vụ ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn môi trường