CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Dịch vụ chứng nhận ISO 22000

10/12/2021 | 1097 lượt xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

10/12/2021 | 662 lượt xem

Chứng nhận ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp gi...

CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 9001

10/12/2021 | 1068 lượt xem

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 th...

Đào tạo ISO 45001:2018

05/08/2021 | 761 lượt xem

Khóa đào tạo trang bị cho các học viên rất nhiều kiến thức về lĩnh vực An toàn, Sức khỏe lao động trong thực tế từ các Giảng viên của chúng tôi.

Đào tạo ISO 14001:2015

05/08/2021 | 691 lượt xem

Khóa học này được thiết kế chia làm 2 phần, tích hợp giữa khóa đào tạo nhận thức chung và khóa đào tạo kỹ năng đánh giá. Giúp các học viên hiểu rõ về Hệ thống q...

Đào tạo ISO 9001: 2015

05/08/2021 | 730 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành đưa ra các yêu cầu đối cho Hệ thống quản lý chất lư...

Dịch vụ ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn môi trường