CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/12/2021 | 917 lượt xem

Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. (Khoản 6, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật).

Lợi ích chứng nhận hợp chuẩn?

– Tăng sự khách quan, độc lập trong đánh giá sản phẩm, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm;

– Tăng uy tín sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường;

– Theo yêu cầu của các nhà thầu, của khách hàng;

– Tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận đa dạng, có thể là tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, BS, EN, SAE, …) hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …) tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn của ISOCert

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

– Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên kinh doanh trao đổi về thông tin về sản phẩm, thủ tục chứng nhận sản phẩm, báo giá, thực hiện ký kết hợp đồng.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký

– Hướng dẫn khách hàng nộp đơn đăng ký.

Bước 3: Xem xét trước đánh giá

– Thành lập Hội đồng thẩm xét;

– Xem xét Đăng ký chứng nhận, tài liệu của khách hàng;

– Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá

Bước 4: Đánh giá chứng nhận

– Đánh giá hệ thống tài liệu và việc áp dụng chúng vào quá trình sản xuất;

– Lấy mẫu điển hình tại doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận

– Đơn đăng ký;

-Hệ thống tài liệu khách hàng;

– Hồ sơ đánh giá chứng nhận;

– Kết quả thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

– Kết thúc quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm.

Bước 7: Giám sát định kỳ

– Trong thời gian hiệu lực GCN, khách hàng phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ với chu kỳ không quá 12 tháng/lần.

Bước 8: Chứng nhận lại

– Khách hàng có nhu cầu chứng nhận lại khi GCN hết hiệu lực 3 năm, thực hiện đánh giá lại như Bước 3.

ISOCert cung cấp dịch vụ chứng nhận chuẩn các sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài ( JIS, ASTM, BS, EN,GB/T, SAE…) hay tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC …) và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

 

Tags: