CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 19/05/2022 | 513 lượt xem

“Khi nào nên thực hiện Kiểm kê KNK?” có lẽ cũng chính là câu hỏi được quan tâm nhất của các Doanh nghiệp. ISOCERT xin giải đáp một số thông tin liên quan đến câu hỏi này như sau:

1.1 Kiểm kê Khí nhà kính theo QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT: Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14)

– Kể từ ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14) có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg phải thực hiện kiểm kê Khí nhà kính.

1.2 Kiểm kê Khí nhà kính theo QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT:Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

– Theo Mục 2, Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoản có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 đề cập nội dung báo cáo về phát thải khí nhà kính trong Báo cáo thường niên áp dụng cho công ty đại chúng.

1.3 Kiểm kê khí nhà kính theo YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Hiện tại, tần suất kiểm kê khí nhà kính tại doanh nghiệp được thúc đẩy chủ yếu từ các nhãn hàng/ khách hàng thông qua việc áp dụng các chương trình/công cụ quản lý: Tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-1:2011, Chỉ số Higg Index (Higg FEM 3.0), Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu Global Recycled Standard (GRS 4.0), Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu...

1.4 TỰ NGUYỆN THỰC HIỆN kiểm kê khí nhà kính (KNK) và CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG bởi doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp sẽ tự nguyện thực hiện Kiểm kê KNK và tiến hành công bố thông tin đại chúng về báo cáo kiểm kê KNK. Đây là trường hợp doanh nghiệp tự ý thức và chủ đông triển khai thực hiện. Kết quả Doanh nghiệp sẽ được công nhận Hành động Tự nguyện sớm về kiểm kê KNK, và nhiều lợi ích khác từ hoạt động tự nguyện này mang lại cho doanh nghiệp như:

o Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển bên vững

o Tín dụng và ưu đãi cho hành động tự nguyên sớm...

Nếu Doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết liên quan đến thực hiện KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK), hãy liên hệ ISOCERT để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/