CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 31/07/2023 | 1203 lượt xem

Trước khi sản phẩm của bạn được phát hành để bán, các cơ quan chức năng của Quốc gia Thành viên có nghĩa vụ phải xem xét các dấu cờ đỏ (red flags – dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm họa có thể xảy ra) bằng cách đánh giá các đặc tính của sản phẩm.
Ngoài ra, các đánh giá định kỳ đối với Hồ sơ Kỹ thuật của bạn sẽ được tiến hành để đảm bảo các tiêu chuẩn tuân thủ đang được duy trì. Hồ sơ Kỹ thuật của bạn nên bao gồm:
- Tuyên bố về sự phù hợp - Bằng chứng rằng việc đánh giá sự phù hợp đã được thực hiện trên sản phẩm của bạn
- Tất cả các báo cáo thử nghiệm
- Bản vẽ thiết kế và sơ đồ sản phẩm của bạn
- Thông tin chất liệu của tất cả các chất được sử dụng trong sản phẩm của bạn
- Danh sách các tiêu chuẩn được áp dụng như Higg FEM, ZDHC, Supplier to Zero, REACH, ROHs... với đồ chơi, thời trang, nhựa tái chế. ISO 3834, EN 1090 …với ngành kết cấu.
- Ghi nhãn phù hợp
- Hướng dẫn sản phẩm
- Thông tin đánh giá rủi ro
 LƯU Ý : Công ty sản xuất hoặc nhập khẩu của bạn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc vượt qua các kiểm tra của cơ quan này và việc không tuân thủ, Nhất là với một sản phẩm mang nhãn hiệu CE chính thức, có thể dẫn đến việc tịch thu sản phẩm, phạt tiền và thậm chí có thể bị bỏ tù.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

 

Tư vấn ISO 3834

Tư vấn EN 1090