CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
LÀM THẾ NÀO EU KIỂM SOÁT SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP ĐI VÀO CHÂU ÂU?

31/07/2023 | 1642 lượt xem

Phải chăng bạn và công ty bạn đang quan tâm các thủ tục làm thể nào để các sản phẩm của doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào châu Âu? Đó là lí do chúng tôi chia...

HÀNH TRÌNH ESG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP

26/07/2023 | 2247 lượt xem

3 tháng gần đây là khoảng thời gian gấp rút đối với ISOCERT để kịp bàn giao cuốn Báo cáo ESG chất lượng cho Đối tác vô cùng lớn - một tập đoàn sản xuất giấy, ba...

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

05/12/2022 | 2456 lượt xem

Quy trình đánh giá công nhận tổ chức giám định được thể hiện khái quát trong 5 bước dưới đây. Việc tuân thủ theo các quy định này là rất quan trọng, đặc biệt đố...

PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH

05/12/2022 | 2504 lượt xem

Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn VIAS và các TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH xác định, phân loại các hoạt động giám định đăng ký công nhận

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020

05/12/2022 | 802 lượt xem

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020  Tiêu chuẩn ISO 17020 này bao gồm các yêu cầu đối với năng lực của các tổ chức tiến hành giám định và đối với ...

TIÊU CHUẨN ISO 17020 LÀ GÌ?

05/12/2022 | 862 lượt xem

ISO 17020 là việc Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định TCVN ISO/IEC 17020:2012 thay thế cho TCVN ISO/IEC 17020:200...

XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

17/11/2022 | 550 lượt xem

Có lẽ không có doanh nghiệp nào là không bị khiếu nại trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp và người lao động cũng không ai là hoàn hảo 1...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG

15/11/2022 | 1162 lượt xem

Hệ thống quản lý là một kết cấu các quá trình và quy trình để đảm bảo rằng một tổ chức có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của...

FEEDBACK DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

28/10/2022 | 511 lượt xem

Đánh giá khách hàng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 trong cả 02 giai đoạn, chúng tôi ghi nhận hệ thống t...

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2022

01/06/2022 | 1198 lượt xem