CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001, ISO 14001 VÀ ISO 45001

12/01/2024 | 206 lượt xem

Định kỳ hằng năm công ty Công ty TNHH Chứng nhận và Đào tạo ISOCert tổ chức Khoá đào tạo nhận thức tích hợp 03 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Khoá...

DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ISO 3834 KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

07/08/2023 | 514 lượt xem

ISO 9001 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức bất kỳ nào...

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

20/05/2022 | 1083 lượt xem

Khóa học Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015. Vui lòng liên hệ ISOCERT THEO Hotline 0772.311.17...

CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 9001

10/12/2021 | 2394 lượt xem

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 th...

Đào tạo ISO 9001: 2015

05/08/2021 | 1985 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành đưa ra các yêu cầu đối cho Hệ thống quản lý chất lư...