CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
YÊU CẦU ISO 3834 VÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

07/08/2023 | 509 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 3834 đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giá...

DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ISO 3834 KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001

07/08/2023 | 514 lượt xem

ISO 9001 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức bất kỳ nào...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 3834

31/07/2023 | 314 lượt xem

Nhằm giúp cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo được đảm bảo an toàn, tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành bộ tiêu chuẩn dành riêng cho việc quản lý ch...