CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 404 lượt xem

Áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và...