CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 07/02/2022 | 536 lượt xem

 

Bảo vệ môi trường có vị trí và vai trò vô cùng cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. Tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm hủy hoại đến môi trường sống đều được coi là ô nhiễm môi trường (bao gồm ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm không khí; ô nhiễm tiếng ồn; ô nhiễm từ các chất thải độc hại;...). Để bảo vệ môi trường, không chỉ cần có sự tổ chức, quản lý quá trình hoạt động của từng doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động kinh doanh, mà còn rất cần có những đơn vị, tổ chức quản lý cấp cao đến địa phương, giám sát và thực hiện các công việc BVMT ở phạm vi lớn hơn (Hệ thống quản lý môi trường của từng địa phương, quốc gia, khu vực, quốc tế). 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, đã xác định cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường. Đáng mừng là việc tuân thủ các quy định pháp luật về BVMT không chỉ còn là nghĩa vụ “phải làm” đối với các doanh nghiệp mà đang dần từng bước đã trở thành “động lực tìm kiếm lợi nhuận bền vững” cho doanh nghiệp.


Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật về bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường của doanh nghiệp thường rất đa dạng với một số hình thức mà ISOCert đang theo đuổi dựa trên sứ mệnh của mình và xin được nêu dưới đây:
Đầu tiên là công tác KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG đang được cộng đồng doanh nghiệp thực sự quan tâm theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP, những đơn vị bắt buộc phải kiểm toán năng lượng là những đơn vị thuộc nhóm cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Công việc của kiểm toán năng lượng bao gồm các bước sau: đo kiểm xác định định mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của doanh nghiệp, và trong quá trình kiểm toán năng lượng sẽ tìm thấy những cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đây giúp cho Doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội đầu tư nhằm sử dụng tối ưu hoá năng lượng giúp giảm chi phí giá thành đầu vào cho sản phẩm từ đó tăng tính cạnh tranh của công ty. Ngoài ra, các Doanh nghiệp đừng quên xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, đây đang được là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý năng lượng theo hướng bền vững.
Đi song hành cùng kiểm toán năng lượng, các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện KIỂM TOÁN KHÍ NHÀ KÍNH theo Nghị định 06/2020-NĐ-CP.
Bên cạnh đó trong tình hình hiện nay, dưới sự khan hiếm nguồn nước trong khu vực và trên thế giới, các chính sách nghiêm ngặt về kiểm soát nguồn nước đang được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp; và các doanh nghiệp đang có xu hướng hình thành vòng tái sử dụng nước bên cạnh các hoạt động tiết kiệm nguồn nước nhằm bảo vệ môi trường. KIỂM TOÁN NƯỚC là một trong những phương pháp hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục đích sử dụng cùng lúc tối ưu nguồn nước của mình. Việc sử dụng nguồn nước hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí, không chỉ về chi phí sử dụng nước-phí BVMT mà còn hỗ trợ chi phí điện năng liên quan. Tương tự như kiểm toán năng lượng, kiểm toán nước là một phương pháp đo kiểm định lượng những nguồn nước đang được sử dụng tại doanh nghiệp, từ đó sẽ nhận biết được hiện trạng sử dụng, giảm thiểu các thất thoát đang tồn tại và tìm kiếm các cơ hội cải thiện tối ưu hóa việc sử dụng nước.
Còn một hình thức rất quan trọng đang được Chính phủ yêu cầu thực hiện với nhiều dự án và là yêu cầu của nhiều khách hàng lớn trước vấn đề môi trường hiện nay, đó là KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG. Kiểm toán môi trường (KTMT) được nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, bên cạnh việc xác định nghĩa vụ môi trường của doanh nghiệp, cũng như mức độ thỏa mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật về BVMT. KTMT giúp giảm các rủi ro về môi trường cũng như rủi ro về sức khỏe cộng đồng và cải thiện công tác quản trị môi trường ở cấp độ doanh nghiệp. KTMT hơn thế nữa, còn là một trong những công cụ hỗ trợ cho việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức sản xuất - kinh doanh trong bảo vệ môi trường bền vững. KTMT có thể coi là loại hình kiểm toán tổng hợp: Kiểm toán hoạt động BVMT; Kiểm toán tuân thủ luật Môi trường. Một cuộc KTMT là kiểm toán các nhân tố cấu thành nên ô nhiễm môi trường như kiểm toán lưu lượng và nồng độ khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của một nhà máy; Kiểm toán năng lượng; Kiểm toán các chương trình môi trường…
Chúng tôi ISOCert đang nỗ lực với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững.


Trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/